COMPANY PROFILE

CONTACT

  • Contact: Zhang Yanwen
  • Tel:13502951852
  • QQ :  106211052
  • Fax:0754-88113695
  • Address: No. 63, Chaoshan Road, Shantou (and Jinfeng Road junction)